Excmo. Sr. D. Carlos Lesmes Serrano na 8ª sesión e clausura das Xornadas Técnicas Concursais

17/02/2023
8ª sesión y clausura de las Jornadas Técnicas Concursales

Este mércores 15 de febreiro celebramos a 8ª sesión e clausura das Xornadas Técnicas Concursais no Círculo de Empresarios de Galicia de Vigo. Estes eventos, que organizamos xunto ao Colexio de Avogados de Vigo, tiveron como obxectivo promover o coñecemento e a actualización, desde un punto de vista práctico, da recente reforma do Texto Refundido da Lei Concursal, que supón a implantación de importantes novidades nos procedementos de insolvencia.

Os temas sobre os que versou esta última xornada foron “Novidades na rendición de contas”, dirixido por D. Andrés Sánchez Magro (Maxistrado-Xuíz do Xulgado Mercantil Nº2 de Madrid) e “O estatuto do administrador concursal” dirixido por D. Juan Carlos Carballos Díaz (Economista, Administrador Concursal e Expresidente do REFor).

O acto de clausura, ao que asistiron máis de 50 persoas, marcou o fin de 8 sesións nas que múltiples expertos e profesionais compartiron os seus coñecementos e experiencias na devandita materia. Un período de aprendizaxe e colaboración que permitirá aos participantes continuar aplicando o aprendido no seu traballo diario.

Entre as diferentes personalidades que asistiron ao acto, tivemos a honra de contar con D. José María Gómez e Díaz-Castroverde, Presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, D. José Tronchoni Albert, Director xeral de Xustiza de Galicia e D. Germán Serrano Espinosa, Maxistrado e Decano dos Xulgados de Vigo, entre outros.

A apertura do acto de clausura correu a cargo da Decana do Colexio de Avogados de Vigo, Dna. Lourdes Carballo Fidalgo quen cedeu a palabra a D. Juan Santamaría Conde, relator do acto e leste, á súa vez, ao Excmo. Sr. D. Carlos Lesmes Serrano, quen disertou sobre o “Impacto que ten na economía o bo ou mal funcionamento da xustiza” pondo en valor a independencia xudicial como garantía dos cidadáns e a fortaleza das institucións no progreso económico. 

Durante o peche, a Decana do Colexio de Economistas de Pontevedra, Dna. Lucy Amigo Dobaño, aproveitou para resumir os logros alcanzados durante as xornadas e para recoñecer o traballo e a dedicación dos participantes.