Xornadas Concursais | 1 e 8 de xullo

Formación
05/07/2021
Xornadas Concursais

Data: 1 e 8 de xullo

Lugar: Sala Nogueira Dalmás do Circulo de Empresarios de Galicia.

Modalidade: Mixta. A través de zoom..

Xornadas homologadas por:
REFOR . 5,45 h en Concursal e 1,15 h en Societario 
REC. 7h para Expertos Contables(Só modalidade presencial)
REA. 7 h noutras Materias(Só modalidade presencial)
O Colexio computará 8 horas para as listas de Administradores Concursais.

 

PROGRAMA

XOVES | 1
 

16:00 a 18:00 O Informe Final de Liquidación e a Rendición de Contas. Cuestións Controvertidas.

  •  Don Roberto Neno Estébanez. Maxistrado-Xuíz do Xulgado Mercatil nº 8 de Barcelona.

18:00 a 18:30 Pausa

18:30 a 20:00 As Garantías Reais no Concurso.

  •   Dona Nuria Fachal Noguer. Maxistrada-Xuíz do Xulgado Mercantil nº 1 da Coruña.. 

 

XOVES | 8
 

16:00 a 18:15 Mesa Redonda: O Prepack Concursal 

  • Don Manuel Marquina Álvarez. Maxistrado-Xuíz do Xulgado Mercantil nº 1 de Pontevedra.
  • Dona Águeda Rodríguez Domíguez. Maxistrada- Xuíz do Xulgado Mercantil de Ourense.
  • Dona Sofía Gil García. Maxistrada- Xuíz do Xulgado Mercantil nº 2 de Barcelona.

Modera a mesa Don Francisco Cabarcos Dopico. Asociado Principal de Garrigues.
 
18:15 a 18:45 Pausa

18:45 a 20:00 O Proceso de Designación de Auditores e Expertos Independentes. O Novo Réxime Sancionador polo Incumprimento da Obrigación de Depositar as Contas Anuais no Rexistro Mercantil (Real Decreto 2/2021 do 12 de xaneiro)

  •  Don Andrés José Ylla García-Germán. Rexistrador Mercantil e de Bens Mobles de Ourense e Provincia.