Politica de privacidade

Información adicional sobre protección de datos

 

 

Quen é o Responsable do Tratamento?

Identidade: Fundación Unha Galicia Moderna

Dirección: Cabaleiros 29, 1º, 15009, A Coruña

Teléfono: 981 154325

Correo electrónico: fundacion@unagaliciamoderna.com

Con que finalidade tratamos os seus datos?

Solicitudes de información

Os datos facilitados trátanse coa finalidade de atender a súa consulta, e dar resposta á mesma.

Premio da fundación

Os datos relativos aos premiados nas actividades propias da Fundación trátanse coa finalidade de levase a cabo a selección de proxectos e dar publicidade aos gañadores conforme ás bases das convocatorias.

Cookies

Esta páxina web tamén usa cookies. Pode consultar toda a información relativa ao uso de cookies aquí.

Por canto tempo consérvanse os seus datos?

Seleccionados e premiados

Os datos consérvanse durante 5 anos e no caso das publicacións están permanecen na páxina web mentres non se solicite a súa supresión.

Solicitudes de información

Os seus datos serán conservados durante polo menos 12 meses.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

Seleccionados e premiados

A base legal do tratamento é o consentimento do interesado así como o interese lexítimo do Responsable do Tratamento.

Solicitudes de información

A base legal do tratamento é o consentimento do interesado así como o interese lexítimo do Responsable do Tratamento.

A quen se comunica os seus datos?

Seleccionados e premiados

Os seus datos serán comunicados de acordo coas bases ao xurado e de forma pública na páxina web da fundación a efectos de dar publicidade ao proceso.

Os datos de usuario son tratados nun backoffice aloxado en territorio da Ou.E e poden ser comunicados ás autoridades administrativas con competencia na materia dentro dos supostos legalmente previstos.

Cales son os seus dereitos?

O titular dos datos ten dereito a:

  • Acceder aos seus datos.
  • Rectificar os seus datos.
  • Suprimir os seus datos.
  • Portar os seus datos a outro Responsable.
  • Opoñerse a todo ou parte do tratamento.
  • Limitar o uso dos seus datos persoais.

 


En caso de non satisfacer os seus dereitos, pode presentar reclamación ante a Autoridade de Protección de Datos en C/ Jorge Juan 6, 28001, Madrid.