Presentación dos resultados do primeiro semestre de 2021 do Barómetro de Economía

Consello Galego De Economistas
10/05/2021
Barómetro de Economía 1s2021

Fonte: Consello Galego de Economistas

Os ECONOMISTAS GALEGOS SINALAN O 2022 COMO O ANO EN QUE SE MATERIALIZARÁ A RECUPERACIÓN ECONÓMICA

 

· O 64% cre que haberá que esperar ata o próximo ano fronte ao 36% que adianta a recuperación ao último semestre deste ano. 

· A maioría dos economistas galegos considera que se debería reducir a presión fiscal para incentivar o investimento privado co obxecto de impulsar a recuperación. 

· Un 30 % afirma que se producirá un aluvión de suspensións de pagos no segundo trimestre do ano, mentres que o 70% restante opina que aínda que a situación será complicada non chegará a ser dramática.A maioría dos economistas galegos son pesimistas respecto a as perspectivas de recuperación económica a moi curto prazo: o 64% opina que a recuperación económica materializarase en 2022, fronte ao 28% que cre que dita recuperación podería adiantarse ao último trimestre deste ano. Tan só un 8% considera que no terceiro trimestre de 2021 poderiamos empezar a ver signos positivos.

Os datos despréndense dos resultados do “Barómetro de Economía” correspondentes ao primeiro semestre de 2021, que edita o Consello Galego de Economistas, órgano que aglutina aos colexios de economistas das catro provincias. O estudo recolle a opinión do colectivo de colexiados economistas galegos en relación a parámetros crave da economía provincial, rexional e nacional.

No acto de presentación, celebrado esta mañá e desenvolto en modo Online, participaron a coordinadora do equipo investigador do estudo, Beatriz López Bermúdez e Venancio Salcines, director da publicación. Tamén asistiu o noso presidente, Miguel A. Vázquez Taín, quen exerceu de anfitrión.

 

Medidas fiscais para impulsar a recuperación económica

En relación coa recuperación de lle economía, tamén se lles preguntou aos enquisados sobre se, actualmente, deberíase incrementar a presión fiscal, reducila ou non alterar o actual marco impositivo. Un 66% considera que se debería reducir a presión fiscal para incentivar o investimento privado co obxecto de impulsar a recuperación, fronte ao 25% que non cre adecuado modificar o actual marco impositivo e o 9% que vería con bos ollos incrementar a presión fiscal reforzando o gasto público.

Son os economistas de Lugo os que máis apostan pola devandita redución da presión fiscal (78%%) fronte aos economistas de Pontevedra, que son os que en menor número decántanse por esta opción (56%). Segundo a situación laboral dos entrevistados, son os parados e os empresarios ou traballadores por conta propia os que máis se decantan pola reducir dita presión fiscal, mentres que os asalariados tanto do sector privado como do sector público son os que apoian dita iniciativa en menor medida.

Aluvión de suspensións de pagos

Inquiridos sobre se consideran certa a afirmación de que no segundo trimestre o ano veremos un aluvión de suspensións de pagos, o 30% afirma que dita afirmación é totalmente certa, mentres que o 38% cre a situación será complicada, pero sen chegar a ser dramática, e o 32% restante considera que e a súa contorna haberá empresas que o pasarán mal, pero serán poucas as que se vexan abocada a situacións de suspensións de pago.

Factores que afectan á competitividade

Por último, aos colexiados tamén se lles preguntou a súa opinión sobre un dos temas máis relevantes da actualidade económica. En relación aos factores que afectan á competitividade, e atendendo ás opcións propostas polos encuestadores, os economistas entrevistados opinaron que o factor máis influente na competitividade da economía é o I D i, seguido da redución do paro e da formación. Nivel de consumo, presión fiscal e custos salariais sitúanse nun segundo chanzo de importancia, mentres que a influencia do prezo da enerxía, o acceso ao financiamento e a fraude valóranse de maneira máis marxinal.

[DESCARGAR BARÓMETRO EN PDF]